Publications

 

Wojna trzynastoletnia w mennictwie polskim i pruskim
(Komunikaty Mazursko-Warminskie, numer 1, 2017)

Część skarbu brakteatów krzyżackich spod Opawy
(Numismatický sborník, t. 31/1, 2017, s. 9-23)

Produkcja i kompozycja stempli menniczych na przykładzie wybranych brakteatów guziczkowych  

Nowe spojrzenie na skarb brakteatów z Radzanowa

Uwagi o mennictwie wielkopolskim w okresie kwartnikowym

(Вісник Львівського університету. Серія історична. 2019. Спеціальний випуск: Читати писати говорити. Збірник наукових праць на пошану професора Романа Шуста (Visnyk of the Lviv University. Series History. 2019. Special Issue), red. Ihor Pidkova, s. 162–174).

Next publications forthcoming